Теоретико-методичні засади розвитку виразного мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів

Реклама: хостинг в Украине бесплатно

 
   
   - © Руденко Юлія Анатоліївна - Анкети - Кафедра теорії і методики дошкільної освіти
 
 

 
 
Анкета для студентів ОКР «Спеціаліст»

Когнітивний блок

 1. Назвіть  малі жанри українського фольклору, які рекомендовані програмою з навчання і виховання дітей дошкільного віку?
 2. Яких дитячих поетів та письменників Ви знаєте?
 3. Чи підготували Ви для своєї професійної діяльності портфоліо з художніми текстами відповідно програмових вимог дошкільного навчального закладу?
 4. Назвіть художників (українських, зарубіжних), із картинами яких Ви будете знайомити дітей у ДНЗ?
 5. Що Ви розумієте під поняттям «Виразне мовлення?»
 6. Які Ви знаєте засоби виразності?

Мотиваційний блок

 1. Для чого вихователю потрібне виразне мовлення?
 2. Чи працюєте Ви над виразністю свого мовлення?
 3. Чи плануєте Ви увиразнювати власне мовлення в майбутній професійній діяльності?

Професійно-методичний блок

 1. Яким чином Ви готувалися до занять з художнього читання?
 2. Як Ви готуєтесь до заучування віршів з дітьми? Напишіть план заняття та пропозиції із заучування віршів.
 3. Які засоби і методи виразності Ви використовували для розвитку виразного мовлення дітей?
 4. Чи планували і проводили Ви тематичні заняття з розвитку виразного мовлення дітей?
 5. Чи вправляєтесь Ви перед читанням дітям окремих творів, віршів у самостійному виразному читанні художніх творів?
відправити результати ви можете якщо зареєстровані на сайті