Теоретико-методичні засади розвитку виразного мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів

Реклама: хостинг в Украине бесплатно

 
   
   - © Руденко Юлія Анатоліївна - Культура мовлення та виразне читання - змістовий модуль 1 - тема 3 - Кафедра теорії і методики дошкільної освіти
 
 

 
 
Віртуальний зошит з курсу "Культура мовлення та виразне читання"
  Культура мовлення та виразне читання
Модульний контроль з курсу „Культура мовлення та виразне читання”

Змістовий модуль №1

Тема 3. Техніка мовлення як необхідна передумова словесної дії

Практичне заняття

План

 1. Техніка мовлення і техніка дихання.
 2. Внутрішні та зовнішні чинники, що впливають на дихання оратора.
 3. Утворення голосу. Якісні характеристики голосу.
 4. Артикуляція голосних і приголосних звуків української мови.

Завдання до практичного заняття

Завдання 1. Опрацювати літературу за темою: Морозов В.П. Тайны вокальной речи. Л, 1967. с 40-41; Аксенов В. Искусство художественного слова М., 1954. с 64.; К.Станіславський Робота актора над собою. –К, 1952.; Никольская С.Т. Техника речи. –М., 1979; Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: навч. Посіб. –К.:Вища шк.., 2003. с.176-180; Сагач Г.М., Золотослів. –К., 1998. с390-398.

Завдання 2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Що ви розумієте під поняттям „техніка мовлення” і чому вона вважається необхідною передумовою словесної дії?
 2. Для чого потрібні вихователю знання неправильних типів дихання?
 3. Поясніть, як відбувається процес дихання звичайний, природний і керований.
 4. Розкрийте значення правильного дихання для читця.
 5. Що означає вислів „поставлений голос”. Розкрийте якості розвиненого голосу.
 6. Назвіть гігієнічні правила голосу. Наведіть конкретні приклади
 7. Яке значення має дикція у професійній підготовці вихователя?

Завдання 3. Доберіть з художньої літератури приклади, що потребують застосування неправильних типів дихання. Випишіть їх в зошит для практичних робіт. Продемонструйте їх перед аудиторією.

Завдання 4. Підготуйте стислу реферативну бесіду-огляд про значення дихання для вихователя. При підготовці реферату враховуйте основні вимоги до написання та презентації реферату.

Завдання 5. Розкрийте значення голосу для вихователя. Поясніть органічні та неорганічні мовні вади, причини їх виникнення та способи усунення. Наведіть конкретні приклади.

Завдання 6. Користуючись таблицею вимови голосних і приголосних звуків, продемонструйте правильну артикуляцію голосних і приголосних. Для чого вихователеві потрібні знання з орфоепії? Як їх можна використовувати в умовах сучасного дошкільного закладу?

Завдання 7. Доберіть по 5 скоромовок на кожний звук, прочитайте їх з правильним розподілом дихання. Складіть конспект заняття з виразного читання скоромовки з дітьми старшого дошкільного віку.

Правила читання скоромовок: усвідомте зміст, розподіліть дихання. Читайте спочатку по складах, потім цілий текст. Темп повільний з поступовим переходом за кількістю разів вимови до швидкого. Вимова –подумки, пошепки і нарешті вголос.

Завдання 8. Як Ви розумієте слова К.Станіславського: „...Гарні розмовні голоси трапляються рідко. А коли вони й трапляються, то бувають недостатні за своєю силою й діапазоном...” (К.Станіславський. Робота актора над собою. –К.,1952. с 479). Як потрібно розвивати природні задатки голосу? Які вправи на розвиток голосу ви використовували під час постановки власного голосу?

Завдання 9. Враховуючи поради щодо правильного дихання, підготуйте усний виступ (3-5 хвилин) та проведіть його презентацію серед студентів.

Поради щодо правильного дихання:

 1. Слід обрати зручне місце і зручну позу. Краще говорити завжди стоячи, з трохи піднятою головою, розправивши плечі, тоді мовленнєві органи будуть вільними, не затисненими.
 2. Вдихати і видихати повітря треба безшумно, не втягуючи і сопучи, так щоб слухачі не помічали дихання мовця, бо якісний звук утворюється тільки на спокійному струмені повітря.
 3. Вдихати повітря слід тільки через ніс, спокійно, вільно.
 4. Починати мовлення можна лише тоді, коли в легені набереться повітря стільки, що його вистачить на вимову певної структурно-логічної частини тексту, щоб не робити позачергового вдихання, яке може порушити плавність і ритм мовлення.
 5. Щоб не втратити темпу мовлення, треба використовувати природні зупинки (паузи) між блоками тексту для добирання повітря в легені.
 6. Мовець має орієнтуватись, яка сила звучання йому потрібна, щоб набрати відповідну кількість повітря.
 7. Ніколи не треба говорити на крайній межі сили свого голосу, особливо на початку промови. Бажано обрати середній рівень, щоб за потребою можна було підняти силу голосу чи знизити.

Завдання 10. Виразність і чистота дикції досягаються насамперед завдяки правильності артикуляції, чіткості постановки органів мовлення і їх рухів під час вимови звуків. Тому роботу над усуненням недоліків вимови слід розпочинати з виправлення неправильних рухів органів артикуляції. Які вправи на усунення недоліків вимови ви знаєте? Випишіть по 2-3 вправи на артикуляцію голосних та приголосних у робочий зошит з виразного читання.

Завдання 11.  Прослухайте свої зв’язні висловлювання, що записані на диктофон чи магнітофон та зробіть самоаналіз техніки мовлення за такими параметрами: вміння дихати при говорінні; діапазон голосу; висота голосу; тембр голосу; дикція.

Завдання 12.  Вправа на розвиток злету голосу.

Гра проводиться за підгрупами . Студенти розбиваються на пари. Кожна пара стає в різних кутах аудиторії на відстані 7-10 метрів одна від одної. Розмовляйте один з одним на будь-яку тему, передаючи „вольовий посил”, але так, щоб  в сусідній  кімнаті чи в коридорі вас не було чути.

Здійсніть рефлексію та саморефлексію виконання вправи. Результати запишіть.

Завдання 13.  Перевірте своє дихання під час читання текстів:

Вишиванка 

Мама вишила мені                  Ласка мамина цвіте

Квітами сорочку                     В тому вишиванні.

Квіти гарні, весняні:               Вишиваночку візьму,

На, вдягай, синочку.                Швидко одягнуся.

В нитці – сонце золоте,          Підійду і обніму

Пелюстки багряні.                  Я свою матусю                                                          (В.Крищенко)

Ялинка

Що за гостя у нас така!         На гіллячках ліхтарі,

І зелена, і струнка,                 І ростуть на ній не шишки,

Сяє зірка угорі                        А цукерки та горішки

                                                           (Г.Демченко)

Завдання 14. Доберіть текст для читання вголос: ознайомтесь з його змістом, розставте зупинки для вдиху. Прочитайте твір з урахуванням правил дихання.

Завдання 15. Як ви розумієте вислів Леонардо до Вінчі: „модуляція голосу – найпрекрасніша з усіх чарівностей  красномовства. Це музика мовлення.”

Як можна трансформувати цей вислів стосовно виразного читання в дошкільних закладах?

Завдання 16. Виразне мовлення – невід’ємна складова звукової та загальної культури мовлення.  Кожний вихователь повинен навчитися виразно говорити, виразно розповідати, виразно читати. До основних вимог щодо індивідуального ораторського стилю Л.І.Мацько відносить:

Власну мовотворчу манеру, що виявляється в особливостях композиції промови, побудови фраз, схильності до вживання певних слів і словосполучень, окремих художніх засобів; поведінку промовця в аудиторії, вміння переключати увагу слухачів; кінетику і міміку та характерні жести; техніку вимови і дикцію, ритмомелодику.

(Мацько Л.І., Мацько О.М.. Риторика. –К.: вища школа., 2003. -с.190)

Прочитайте виразно подані тексти. Проаналізуйте власне мовлення щодо вищезазначених критеріїв.

Наша хата (За Д.Чередниченком)

Мамина хата в саду, як у віночку. Коло хати – вишні, черешні, яблуні, калина. Перед вікнами – бузок, барбарис, а під вікнами – півники, красоля, півонії, крин, нагідки. А в саду є проліски, ряст, сині черевички, барвинок. З весни до осені коло хати – квіти. Барвисті, пахучі. І хата ошатна. І на душі приємно. Наша хата і ми – немов у віночку.

Зайчик  (За О.Копиленком).

  Заєць – дика тварина. Шубка в нього влітку сіренька, а взимку біленька. Має звірок довгі вуха і трохи розкосі очі. Передні лапки у нього короткі, а задні довгі. Ця тварина дуже полохлива. Лякається і тікає від будь- якого шелесту.

Завдання з педагогічної практики

1. Проаналізуйте мовлення  вихователя. Проаналізуйте його відповідно до орфоепічних норм української мови.

2. Ознайомтеся з наочним та дидактичним матеріалом з виховання звукової культури мовлення, що наявний в дошкільному закладі.

3. Складіть конспект заняття з виховання звукової культури мовлення.

Дослідницька діяльність   

1. Проведіть індивідуальні бесіди з дітьми. З’ясуйте як діти вимовляють    приголосні звуки.  Результати обстежень занесіть до індивідуальної таблиці.

                                                                                   Таблиця

№ дошкільного закладу

Вікова група

Прізвище, Ім’я, по батькові дитини

Звуки, які дитина вимовляє правильно

Звуки, які дитина вимовляє неправильно

Примітка: у примітці записуються допущені  дитиною помилки

Робота з термінологічним словничком. Випишіть до термінологічного словничка з виразного читання основні поняття за даною темою.

 

відправити результати ви можете якщо зареєстровані на сайті