Теоретико-методичні засади розвитку виразного мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів

Реклама: хостинг в Украине бесплатно

 
   
   - © Руденко Юлія Анатоліївна - Культура мовлення та виразне читання - змістовий модуль 2 - тема 1 - Кафедра теорії і методики дошкільної освіти
 
 

 
 
Віртуальний зошит з курсу "Культура мовлення та виразне читання"
  Культура мовлення та виразне читання
Модульний контроль з курсу „Культура мовлення та виразне читання”

Змістовий модуль №2

Тема 1. Засоби логіко-емоційної виразності читання

Практичне заняття

План

 1. Компоненти виразності мовлення. Їх сутність.
 2. Інтонаційні засоби мовлення. Їх характеристика.
 3. Використання засобів логіко-емоційної виразності.
 4. Послідовність і способи аналізу тексту.

Запитання і завдання до практичного заняття

Завдання 1. Дайте відповідь на запитання:

 1. Дайте визначення „засобів логіко-емоційної виразності”.
 2. Що треба для того, щоб зрозуміти складність інтонації?
 3. Поясніть, чому засоби логіко-емоційної виразності читання посідають провідне місце в загальній системі виразного читання?
 4. Яке значення мають засоби логіко-емоційної виразності читання для професійної підготовки вихователів дошкільних закладів освіти?

Завдання 2. Доберіть вірші дитячих поетів для дітей різних вікових груп. Продемонструйте різні зміни інтонації (радість, захоплення. здивування, розчарування, схвильованість) на прикладах.

Завдання 3. Розуміння ритмічної організації мови — перший крок до розуміння багатства і краси рідної мови, до мистецтва виразного читання. Ритмічний лад є важливим чинником комунікативної вираз­ності мовлення. Проте для відтворення змісту будь-якої мовно-інтонаційної структури недостатньо однієї ритмічності ладу. Необхідне відповідне голосове оформлення, тобто модифікація тону. Які модифікації мовлення ви знаєте. Назвіть їх.

Завдання 4. Для читця є важливим визначити з логічного боку (коли встановлюється смисл за контекстом) відносно стале інтонаційне значення фрази, а з психологічного — її експресивність. Поясніть, яка робота передує емоційному читанню твору? З якою метою вона проводиться?

Завдання 5. У загальному плані вивчення курсу виразного читання важливим є досконале засвоєння майбутнім педагогом теоретичних положень засо­бів логіко-емоційної виразності читання, вироблення умінь практично ними користуватися. Які саме теоретичні положення виразного читання повинен знати вихователь?

Конспектування першоджерел. Опрацюйте літературу за темою.

  • Волинський П.К. Основи теорії літератури. -К., 1962.
  • Опрацюйте книгу Е.В. Язовицкого Выразительное чтение как средство эстетического воспитания. -Л. 1963.
  • Складіть анотацію на книгу Запорожца Т.И. Логика сценической речи. –М., 1974.
  • Ознайомтесь з книгою Буяльського Б.А. Поезія усного слова. –К., 1969.

   

відправити результати ви можете якщо зареєстровані на сайті