Теоретико-методичні засади розвитку виразного мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів

Реклама: хостинг в Украине бесплатно

 
   
   - © Руденко Юлія Анатоліївна - Культура мовлення та виразне читання - змістовий модуль 2 - тема 3 - Кафедра теорії і методики дошкільної освіти
 
 

 
 
Віртуальний зошит з курсу "Культура мовлення та виразне читання"
  Культура мовлення та виразне читання
Модульний контроль з курсу „Культура мовлення та виразне читання”

Змістовий модуль №2

Тема 3. Позамовні (рухові) засоби виразності

Практичне заняття

План

  1. Жести. Характеристика жестів за складом, характером створення.
  2. Міміка як продукт нервової діяльності.
  3. Значення позамовних засобів виразності для відтворення змісту тексту.

Завдання і запитання до практичного заняття

Завдання 1. Дайте відповіді на запитання:

  1. Яке значення мають позамовні засоби виразності читання та відтворення змісту тексту?
  2. Розкрийте значення і класифікацію жестів у звичайному спілкуванні і виразності читання.
  3. В чому полягає значення міміки для процесу читання і як вона зумовлюється?
  4. Якою повинна бути жестикуляція вихователя - читця під час читання?

Завдання 2. Підготуйтесь до виразної вільної (без заучування напам’ять) розповіді казки. Складіть план розповіді; зверніть увагу на ритм казки.

Завдання 3. Розкрийте специфіку жестів за складом. Наведіть приклади.

Завдання 4. За характером створення жести бувають: вказівні, зображальні, символічні, ритмічні, емоційні. Які з вищеозначених жестів використовуються з дітьми в сучасному дошкільному закладі? З якою метою?

Завдання 5. За даними Томана Іржі, розрізняють чотири види жестів руками. Що це за жести? Підготуйтесь до демонстрації їх перед аудиторією.

Завдання 6. За допомогою яких інтонаційних та немовних засобів виразності мовлення емоції виражаються на папері? Відповідь подайте у вигляді схеми-малюнка.

Завдання 7. З якою метою в дошкільному закладі використовують спеціально виготовлену наочність – піктограми (на яких представлені схематичні зображення мімічних та пантомімічних засобів виразності, а також схематичні зображення інтонаційних засобів виразності: тембр, темп, гучність). На яких заняттях використовуються піктограми.

Завдання 8. За поданими зразками складіть 4-5 імітаційно-ігрових вправи. Запишіть їх до робочого зошиту з виразного читання.

Імітаційно-ігрова вправа „Відгадай, який у мене настрій”

Мета: збагатити знання дітей про засоби вираження емоцій за допомогою інтонаційних (тембр, темп, гучність) та немовних (міміка, пантоміміка) засобів виразності, вправляти у використанні вказаних засобів для передачі емоційного змісту тексту на основі мовлення вихователя.

Вихователь, а потім дитина, зображують свій настрій за допомогою немовних засобів виразності. Інші діти відгадують та мотивують своє рішення, відповідаючи на запитання: „Чому він (вона) сумний (веселий тощо)?

Імітаційно-ігрова вправа „Живі малюнки”

Розглядання ілюстрацій до художніх творів супроводжується аналізом немовних засобів виразності. Після розгляду діти вправляються в зображенні емоційного стану героїв, що виражається вказаними засобами. На первинному етапі вихователь дає зразок використання цих засобів.

Варіанти „Зроби як я”

Вихователь показує різні засоби вираження емоцій персонажів за допомогою засобів виразності. Діти повторюють за ним. Від імені будь-якого персонажу (за вибором вихователя чи дітей) діти виконують різні завдання: спіймаємо метелика, зобразимо прогулянку трьох ведмедів так, щоб кожного можна було впізнати.

Завдання 9. За поданими зразками складіть 4-5 творчих вправ. Продемонструйте на практичному занятті.

Мета: розвивати вміння і навички самостійного пошуку та застосування дітьми інтонаційних та немовних засобів виразності та монологічного мовлення.

Творча вправа „Покажи, що ти відчуваєш”

Дітям пропонується показати, використовуючи міміку, пантоміміку, що вони відчувають, коли: світить сонечко; на вулиці мороз; коли купили улюблену іграшку тощо.

Творча вправа „Покажи руками чи пальцями”

Дітям пропонують показати різноманітні жести: умовні (привітання, прощання), модальні (що передають різні емоції) тощо.

Завдання 10. Емоційно-мовленнєві етюди використовуються як спеціальні комунікативні ситуації з мовним матеріалом. Етюди виступають перехідною ланкою від навчання дітей виразності до самостійного добору та використанню ними засобів виразності в активній мовленнєвій практиці. За поданими зразками складіть 4-5 емоційно-мовленнєвих етюдів. Продумайте варіанти проведення.

Етюд „Сварка” (вираження гніву)

Сашко і Петрик (називає імена учасників) грали разом. Раптом відбулася сварка. Хлопчики розсердились один на одного (посупили брови, стиснули кулаки, от-от посваряться).

Етюд „Свято” (вираження радості)

У Насті (називає ім’я дитини) сьогодні день народження. Вона запросила на гостини Олю (називає ім’я другої учасниці). Оля з мамою вибрали для Насті подарунок – гарну ляльку. Маша прийшла привітати Настю. Як зраділа Настя гостям та їх подарункам?

Завдання 11.  Як ви розумієте твердження Г.А.Олійника: „Для процесу виразного читання міміка зумовлюється відповідно колізією художнього твору та психологічним станом персонажів, що виникає  внаслідок цієї колізії. Одними тільки засобами мови без участі міміки  і відповідної інтонації, особливо тембральних змін, читцю, деколи неможливо передати слухачам певні емоційні стани (радість, сум, гнів тощо), втілені у творі. Та й читати або переповідати твір з виразом обличчя, який ні про що не говорить, не варто, бо це відштовхує слухачів від виконавців”.  Якою має бути міміка вихователя? Свою думку обґрунтуйте.

Завдання 12. „Звуки та рухи”

За допомогою сили голосу (тихо, гучно) та немовні засоби виразності (міміка, жести, пантоміміка) зобразити великі та маленькі предмети. Наприклад (машина, годинник, пилосос, чайник тощо).

Завдання 13. „За склом”

Скажіть слова з різним тембровим забарвленням, що відповідає основним емоціям (сумно,  веселе, здивовано); з різною силою голосу (голосно, тихо); з різною швидкістю (швидко,  повільно).

Завдання з педагогічної практики

З’ясуйте, яка робота проводиться на заняттях з художньої літератури з усвідомлення  дошкільниками мімічних та пантомімічних засобів виразності.

Робота з художніми текстами.  Прочитайте текст і продумайте, які тут можна використати позамовні (рухові) засоби виразності і з якою метою.

Швець

Стук – цок, стук-цок!             Хай похвалиться сестричка:

Ти не гнися, мій гвіздок!          - Гарні в мене черевички,

Я працюю, як великий, а ще кращий братик – швець!

Ремонтую черевики:               Стук – цок, стук – цок!

Підбиваю каблуки,                  Ти ж не гнися, мій гвіздок!

Зашиваю всі дірки...                                       (В.Ладижець)

відправити результати ви можете якщо зареєстровані на сайті