Теоретико-методичні засади розвитку виразного мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів

Реклама: хостинг в Украине бесплатно

 
   
   - © Руденко Юлія Анатоліївна - Культура мовлення та виразне читання - змістовий модуль 3 - тема 2 - Кафедра теорії і методики дошкільної освіти
 
 

 
 
Віртуальний зошит з курсу "Культура мовлення та виразне читання"
  Культура мовлення та виразне читання
Модульний контроль з курсу „Культура мовлення та виразне читання”

Змістовий модуль №3

Тема 2. Підготовка твору для читання та налізу його з дітьми

Практичне заняття

План

 1. Етапи аналізу твору з дітьми.
 2. Визначення загальної мети заняття.
 3. Завдання вихователя та аналізу твору з дітьми.

Завдання та запитання до практичного заняття

Завдання 1. Дайте відповіді на запитання:

 1. Що треба знати вихователю, щоб підготувати текст для аналізу його з дітьми.
 2. У чому полягає важливість аналізу естетичних якостей твору при підготовці твору для читання й аналізу його з дітьми?
 3. Дайте визначення поняття „підтекст”? Поясніть його зміст і значення, спосіб розкриття авторського втілення.

Завдання 2. Назвіть фрази з різними підтекстами, розкрийте їх і відтворіть:

1. Знову сонячний день. 2. Падає дощ. 3. Добрий день.

Завдання 3. Проаналізуйте текст (за вибором) за поданою схемою.

Схеми стилістичного аналізу текстів

Схема лексико-стилістичного аналізу художнього тексту

 1. Виразне читання тексту.
 2. Лексичний коментар (з’ясування значення незнайомих слів).
 3. Стилістична роль лексики за походженням і тематикою.
 4. Стилістична характеристика лексики (книжна, розмовна, нейтральна, стилістично-забарвлена).
 5. Функції багатозначних слів.
 6. Доцільність використання синонімів, антонімів, паронімів, термінів, діалектизмів.
 7. Роль лексичних засобів у творенні тропів, стилістичних фігур.
 8. Вплив лексико-стилістичних засобів на вираження ідейно-образного й естетичного змісту твору.

Завдання 4. Зробіть лінгво-стилістичний аналіз художнього тексту (за вибором). Схема додається.

Схема повного лінгво-стилістичного аналізу художнього тексту

 1. Виразне читання тексту.
 2. Визначення жанрово-стилістичної належності та експресивно-емоційного колориту твору.
 3. Тема, основна думка.
 4. Монолог чи діалог.
 5. Аналіз мовних засобів (лексичних, синтаксичних, граматичних) що є основою тропів і стилістичних фігур.

 

відправити результати ви можете якщо зареєстровані на сайті